Мениджър за един ден 2022

Categories:блог
Стефка Мънгова

Ученици от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе традиционно се включват на 10 май в инициативата „Мениджър за един ден 2022“, организирана от JA Bulgaria.
Водещи шивашки фирми, фризьорски и козметични студиа в града отварят врати за младото поколение мениджъри. 20-тото юбилейно издание на събитието тази година е под надслов „Силата на един екип“, в синхрон с политиката на Европейския съюз образованието да бъде с практическа насоченост.
Кариерното ориентиране в ранна възраст е добър модел, който спомага за формирането на активна и осъзната гражданска позиция на младите хора.
В рамките на един ден участниците се запознават с реалната работа в компании, с които професионалната гимназия има пълноценно партньорство при реализиране на дуално обучение, производствени практики, дейности по програми, проекти и др.
В организациите-домакини учениците, „заемайки стола“ на мениджърски позиции, имат възможност да опознаят реалния свят на бизнес отношенията, да получат съвети за формиране на лидерски умения, професионална отговорност, работа в екип – ценен опит за успешна реализация в избраната професия.