СЪОБЩЕНИЕ

Categories:блог
Стефка Мънгова

Уважаеми родители,

Уведомяваме ви, че на 16.05.2022г. (понеделник), от 17.30ч. в Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе ще се проведе родителска среща за всички класове съгласно приложените класни стаи.

Ще се радваме да обсъдим с вас резултатите от образователно-възпитателния процес на вашите деца и да ви запознаем с важна информация относно предстоящото завършване на учебната 2021/2022г.

ИНЖ. ДИАНА ИВАНОВА

Директор на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе