Уважаеми ученици,

Categories:блог
Стефка Мънгова

Напомням ви, че във връзка с отбелязването на Официалния празник 1 май – Ден на труда и на международната работническата солидарност, 2 май 2022 г., понеделник е неучебен ден. Учебните занятия продължават на 3 май, вторник по действащото седмично разписание.
На 1 май много страни честват обществените и икономически постижения на работническото движение и търсенето на повече държавна защита за работещите.
Бъдете трудолюбиви, активни и любознателни граждани на света!

инж. Диана Иванова
Директор на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе