22 април – международен ден на Земята

Categories:блог
Стефка Мънгова

Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе е съпричастна към отбелязването на Международния ден на Земята – 22 април. В часа на класа се дискутираха обществено значими въпроси като климатичните промени, унищожаване на екосистемите, замърсяване на водата и почвата, застрашени животински и растителни видове, изчерпване на невъзобновяемите ресурси. Изработвайки макет, олицетворяващ „двете лица“ на Планетата, учениците бяха провокирани да проявят „еко мислене“, споделяйки какъв ще е личният им принос за опазване ресурсите на околната среда.
Денят на Земята се отбелязва за първи път в България на 14 декември 1930 г., а в международен аспект – официално през 1970 г. в САЩ и Канада. Празникът днес вече е инструмент за призоваване за защита на планетата във всички култури и гражданска подкрепа за развитие на устойчиви екологични политики по целия свят.