Училищен кръг на НС по безопасност на движение по пътищата

Categories:блог
Стефка Мънгова

В Професионална гимназия по облекло ,,Недка Иван Лазарова“ гр. Русе на 24 март се проведе училищен кръг на Националното състезание по безопасност на движението по пътищата.

В инициативата се включиха три отбора, съставени от по четири участника. Надпреварата се проведе в два кръга. Първият кръг се състоя от отборно решаване на тестови задачи, а за втория кръг в двора на гимназията бе изградено състезателно трасе, в което участниците премериха сили в практически задачи.

Състезанието бе спечелено от отбора с капитан Нирай Назми от IXа клас. Победителите бяха наградени с грамоти и предметни награди: Моника Христова от VIIIв клас, Веселина Милчева от Хб клас и Андрея Йорданова от Хв клас.

Състезанието по БДП насърчава учащите към безопасно и културно поведение по пътя. Подкрепя подрастващите да вземат самостоятелни и адекватни решения в различни ситуации на пътя, като осъзнават действията си и носят пряка отговорност. Акцентът на състезанието е да се възпитават личностни качества като информираност, култура в отношенията, съобразителност, уважение към общността и правилата.