Categories:блог
Стефка Мънгова

Инж. Диана Иванова – Директор на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе участва на 21-22 март 2022 г. в гр. София в
среща на тема: „Представяне и обсъждане на модел за партньорство между професионални гимназии и висши училища – по примера на Технологичното училище „Електронни системи“ към Техническия университет – София“.

Инициативата на МОН бе с акцент, че в съвременното дигитално общество, има бъдеще развитието на средни училища като структура към висшите училища. Подобен модел е добра практика, защото освен ранна професионална ориентация, децата придобиват умения и знания, които им помагат и във висшето образование.

Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе е в дългогодишно партньорство с Русенски университет „Ангел Кънчев“. Съвместните проекти, инициативи и обучения повишават качеството на образование в средното училище, подпомагат се педагогически модели в областта на обучението с помощта на високотехнологични среди. Насърчаването на многопластовата връзка средно – висше образование е ключов фактор за интегриране на трудовия пазар на квалифицирани специалисти.