Световен ден на водата

Categories:блог
Стефка Мънгова

Съпричастни към глобалните проблеми на съвременното общество, учениците от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе отбелязаха Световния ден на водата, 22 март. Той се чества от 1993 г. насам под егидата на ООН. Целта е да се привлече внимание върху важността на питейната вода и защитата на водните ресурси. Статистиката сочи, че 2 млрд. души на планетата живеят без достъп до питейна вода.
Темата за 2022 г. поставя акцент върху стойността на подземните води и какво означават те за хората.
В гимназията Световният ден на водата бе отбелязан с полезни презентации, табло и картички, изработени от клуб за извънкласни дейности „Екология“ и тематични рамки от естествени материали, сътворени от децата със специални образователни потребности. Фокусът бе младите хора да осъзнаят, че в световен мащаб са важни действията за справяне с водната криза, тъй като водата е незаменима и ценна в домакинството, за поминъка, в културните ритуали, за благосъстоянието, тя е част от местообитанието ни.