Участие в Национална конференция за учители и педагози на тема „Нов социален договор за образованието“

Categories:блог
Стефка Мънгова

Инж. Диана Иванова – Директор на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе участва на 19-20 март 2022 г. в гр. София в Национална конференция за учители и педагози на тема „Нов социален договор за образованието“. В инициативата, организирана от Българска платформа за международно развитие, представители на МОН, образователни институции и организации, обмениха практики в няколко панела, свързани с политиките за трансформация на образователната среда през призмата на технологиите. Участниците работиха екипно в ателиета по казуси с акцент проектно-базираното обучение, междупредметните връзки и насилието в училище.
Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе е добър пример за прилагане на концепцията за „учене чрез преживяване“ – дигитална трансформация в образованието, благодарение на иновативни методи и висок клас технологии, използвани в новооткрития към училището STEM-център.