Categories:блог
Стефка Мънгова

Обич, грижа, нежност, живот, страст, загадка, сила, вяра… Уникалните въплъщения на жената…

Ръководството на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе поздравява всички учители, служители и майки на наши ученици, с празника на майката, съпругата, любимата! Празникът, който отразява всички лица на жената! Денят за международно признание на общочовешките, икономически, политически и обществени постижения на жените.
В България през 1915 г. е първото публично честване на Осми март. През 1977 г. Общото събрание на ООН приема да бъде признат за Международен ден за правата на жените и за мир.

Женската сила и вдъхновение почитаме, продължавайки с гордост делото на всеотдайни русенки – създателки на Русенското женско благотворително дружество „Добродетел“ – основоположник на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе, която чества 125-години от създаването си. Жени, които влагат много енергия в разнородната благотворителна дейност на дружеството, оставили незабравим отпечатък в историята на града ни – Стоянка Доганова (родственица на Любен Каравелов), Олга Чорапчиева (дъщеря на Иван Чорапчиев, един от инициаторите за създаване на читалище „Зора”), Димитра Обретенова (снаха на Баба Тонка), Райна Мънзова (съпруга на възрожденския деец Иван Мънзов), учителката Райна Гатева, Марийка д-р Иларион Бурова, внучката на Баба Тонка – Тонка Просеничкова и др. Поклон!