„Дигитално училище на България“

Categories:блог
Стефка Мънгова

Проект на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе стана част от първото издание на конкурса на А1 „Дигитално училище на България“! Сред кандидатури от над 120 училища, журито бе впечатлено от добрата практика за успешно дигитално обучение на русенското модно училище. Педагогически специалисти дигитализираха почти цялото учебно съдържание под формата на онлайн помагало по учебния предмет „Процеси и машини в шевната промишленост“. Приложеният иновативен подход в образованието е поредно доказателство, че професионалната гимназия се развива и променя в насока осъвременяване на учебния процес.
Новооткритият, модерно оборудван „Център за технологии в креативните индустрии“, изграден по Национална програма на МОН „Изграждане на училищна STEM среда“ е предизвикателство за прилагане на проектно-базирани дейности. Иновативната среда и използването на висок клас технологии в обучението повишава качеството му, както и адаптивността на учениците към пазара на труда.