Categories:блог
Стефка Мънгова

В историята на България има много събития, които са поставили основата на националното ни самочувствие и достойнство, но 3-ти март 1878 година е дата, която ярко се откроява в историческия ни летопис. Дата, която събира в едно родолюбието, възторга от дълго жадуваната свобода. На този ден България възкръсва за нов живот. Една империя признава свободата на малък, но силен народ. С подписването на Санстефанския мирен договор се отбелязва края на една война. Този значим исторически акт ни изправя пред поредното изпитание – да събудим духа си на родолюбци и да си спомним онази мразовита зима на 1878 година, донесла изстраданото Освобождение на България.
Нека помним и реализираме идеите на великите герои, заветите и мечтите им за силна и свободна България! Нека с отговорност, постоянство и самочувствие да съхраняваме и защитаваме европейската си принадлежност. Преди всичко – да продължаваме да бъдем достойни граждани на свободна България, предавайки на идните поколения да тачат, пазят и обичат Родината си!
Честит Национален празник!

ИНЖ. ДИАНА ИВАНОВА
Директор на Професионална гимназия по облекло
„Недка Иван Лазарова” – Русе