Зимна академия „Развитие независимо от средата“

Categories:блог
Стефка Мънгова

Инж. Диана Иванова – Директор на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе взе участие в гр. Правец в Зимна академия на директорите от Съюз на работодателите от системата на народната просвета в България. Участници в инициативата бяха представители на МОН, образователни институции, 47-мо Народно събрание, местно самоуправление, ДА „Закрила на детето“, медии и др.
Под надслов „Развитие независимо от средата“, основни акценти в работната среща бяха въпросите за медийната култура на образователните лидери, умения за иновации, за децата и насилието, професионални възможности за ефективно общуване – днешни теми за добро образование утре.
С прилагането на иновативни модели и дигитализация на обучението, Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе е еталон за качествено и модерно професионално образование, „независимо от средата“.