Categories:блог
Стефка Мънгова

Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе бе домакин на поредната работна среща на инициативата „Реките на града“, организирана от фондация „Колективът“. В художественото ателие на гимназията, с изглед към величествения Дунав, ученици от русенски професионални гимназии имаха възможност да претворят с макети своите виждания как да се освежат местата около реката. Проектните идеи са свързани с креативния поглед на младите хора по какъв начин градът да се превърне в по-привлекателно място за живеене и за професионална реализация.