Уважаеми ученици и родители,

Categories:блог
Стефка Мънгова

Уведомявам ви, че считано от 28.02.2022г. (понеделник), се възстановява присъствения образователен процес за всички ученици от VIII до ХІІ клас в Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе, по действащото седмично разписание за втори учебен срок.
Напомням, че тестването с неинвазивни тестове за всички ученици е от 7.40 до 8 ч. в ден понеделник.
Учениците с декларация за отказ от тестване, се обучават синхронно от разстояние в електронна среда.
При въпроси относно организацията на учебния процес, моля да се обърнете към класен ръководител.
Спокойни и ползотворни почивни дни!
Бъдете здрави!

инж. Диана Иванова
Професионална гимназия по облекло
„Недка Иван Лазарова“ – Русе