Уважаеми ученици и родители,

Categories:блог
Стефка Мънгова

Уведомявам ви, че съгласно заповед на МОН, за периода от 21. до 25. февруари 2022 г. вкл. в Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе е създадена следната организация за обучение:

  1. Паралелки в присъствено обучение – VIII а, VIII б, VIII в, XI а, XI б, ХI в, ХII а, XII б и XII в класове
  2. Паралелки в ОРЕС – IX а, IX б, IX в, IX г, X а, X б, X в и X г класове

Всички ученици в ОРЕС трябва отговорно да се включват в учебните занятия синхронно, по действащото седмично разписание за втори учебен срок.
Моля да се обърнете към класен ръководител, при необходимост от техника за реализиране на учебния процес.
Тестването на учениците, които ще учат присъствено с неинвазивни тестове е в понеделник, от 7.40 до 8.00 ч.
С пожелание за пълноценни и усмихнати почивни дни! Бъдете здрави!

ИНЖ. ДИАНА ИВАНОВА
Директор на Професионална гимназия по облекло
„Недка Иван Лазарова” – Русе