Уважаеми ученици и родители,

Categories:блог
Стефка Мънгова

Уважаеми ученици и родители,
Напомням ви, че за периода от 14. до 18. февруари 2022 г. вкл. в Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе е създадена следната организация за обучение от разстояние:

  1. Паралелки в присъствено обучение –X а, X б, X в, X г, XI а, XI б, XII б и XII в класове
  2. Паралелки в ОРЕС – VIII а, VIII б, VIII в, IX а, IX б, IX в, IX г, ХI в и XII а класове

Всички ученици в ОРЕС трябва отговорно да се включват в учебните занятия синхронно, по действащото седмично разписание за втори учебен срок.
Моля да се обърнете към класен ръководител, при необходимост от техника за реализиране на учебния процес.
Тестването на учениците с неинвазивни тестове е в понеделник, от 7.40 до 8.00 ч.
С пожелание за успешен втори учебен срок! Бъдете здрави!

ИНЖ. ДИАНА ИВАНОВА
Директор на Професионална гимназия по облекло
„Недка Иван Лазарова” – Русе