Благотворително дружество „Добродетел“ отбелязва на Сретение Господне

Categories:блог
Стефка Мънгова

Поредната значима дата от историята на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе. Основоположник на девическото училище, Благотворително дружество „Добродетел“ отбелязва на Сретение Господне, 2 февруари, своя дружествен празник. То е наследник на създаденото през 1869 г. Женско благотворително дружество „Ступанка“. Възобновяването на организацията е свързано с дейността на известната общественичка, учителка и директорка на Девическата гимназия в града Недялка Гатева. Сред учредителките са Р. Мънзова, В. Чорапчиева, Димитра Н. Обретенова. Целите на организацията са „умственото, нравствено и стопанско развитие на жените“ и подпомагането на „бедни трудолюбиви ученички“. Те ще се реализират чрез поддържане на женско професионално училище, чрез намиране работа на трудолюбиви честни жени, даване на помощи и др. Неизменен е акцентът върху благотворителността, разглеждана като грижа за жените, „подкрепа на страдующите, сираците и старците“. Членовете са само „госпожи и госпожици“ и според заслугите си към Дружеството са действителни и почетни. Управлява се от общо събрание и настоятелство в състав от 12–18 души. През 1930 г. се формира младежка дружествена секция „Пчелен отряд“, в която активна роля играе Тонка Просеничкова – внучка на Баба Тонка. В резултат от благотворителната дейност през 1895 г. дружеството поставя началото на своето Девическо професионално училище. Средствата, с които разполага организацията, са недостатъчни и учебното заведение първоначално се помещава в старата сграда на Мъжката гимназия. Училището се издържа от дружеството, което набира средства от членски внос, учебни такси, благотворителни лотарии и други инициативи, дарения от граждани и фирми. Години наред се събират средства за строеж на нова сграда. Осъществяването на тази цел става възможно благодарение на филантропския жест на един русенец. На събрание на дружеството през 1933 г. се приема дарението на известния русенски гражданин, собственик на хотел „Сплендид“ Иван Лазаров. Жестът му е провокиран от смъртта на съпругата му Недка Лазарова. В нейна памет той предоставя 500 хил. лв. за построяване сграда на училището, като завещава да носи името на починалата му съпруга „на вечни времена“. На 3 юли 1934 г. домът на Дружество „Добродетел“ е осветен. В него се помещава Девическото професионално училище, наречено „Недка Иван Лазарова“. Израз на грижите на дружество „Добродетел“ за подрастващите е създаването на безплатна ученическа трапезария. През 1938 г. се открива Домакинско-майчинско училище и детски ясли. След 1944 г. името на дружеството е променено на „Славянка“, а имуществото одържавено.

На снимката, предоставена от експерти от Държавен архив – Русе, са членовете на Настоятелството