Уважаеми ученици,

Categories:блог
Стефка Мънгова

Уведомявам ви, че на основание заповеди № РД09-1474/21.01.2022 г. и №РД-09-1804/31.08.2021 г. на Министъра на образованието и науката, 31.01.2022 г. (понеделник) и дните от 02.02.2022 г. до 04.02.2022 г. вкл. (сряда-петък) са неучебни. На 01.02.2022 г. (вторник) е междусрочна ваканция.
Учебните занятия ще продължат на 07.02.2022 г. (понеделник) по седмично разписание за втори учебен срок, което ще получите от класните си ръководители.
Желая на всички ученици усмихнати и пълноценни дни, ползотворна почивка и успешно начало на втория учебен срок.
Бъдете здрави! Пазете себе си и вашите близки!
С уважение,
ИНЖ. ДИАНА ИВАНОВА Директор на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова” – Русе