Уважаеми ученици и родители,

Categories:блог
Стефка Мънгова

Уведомявам ви, че в изпълнение на заповед на министъра на образованието и науката е създадена организация за обучение от разстояние в електронна среда /ОРЕС/ в Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе за периода от 24.01.2022 г. до 28.01.2022 г. вкл. или до второ нареждане, както следва:

  1. Паралелки в ОРЕС – VIII а, VIII б, VIII в, IX а, IX б, IX в, IX г и XII а класове
  2. Паралелки в присъствено обучение – X а, X б, X в, X г, XI а, XI б, XI в, XII б и XII в класове

Надяваме се на активното включване на всички ученици синхронно в ОРЕС, по действащото седмично разписание.
При необходимост от техника за обезпечаване на учебния процес, моля да се обърнете към класния ръководител.
Бъдете здрави и отговорни!

ИНЖ. ДИАНА ИВАНОВА
Директор на Професионална гимназия по облекло
„Недка Иван Лазарова” – Русе