Уважаеми ученици и родители,

Categories:блог
Стефка Мънгова

Уведомяваме Ви, че от 21 до 28.01.2022 г. вкл., учениците от VIIIб, IXа и XIIа клас, поради поставена карантина, преминават в обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС).
Надяваме се на отговорното включване на всички ученици от паралелките, синхронно, по действащото седмично разписание. При необходимост от техника за обезпечаване на учебния процес, моля да се обърнете към класните ръководители.
Бъдете здрави!