Уважаеми ученици, родители и колеги,

Categories:блог
Стефка Мънгова

Напомням, че Коледната ваканция е до 3 януари 2022 г. (понеделник) вкл. На 4 януари 2022 г. (вторник), продължават присъствените учебни занятия за всички ученици от 8 до 12 клас, чиито родители са подали декларации. Тестването с щадящи неинвазивни тестове е от 7.40 до 8.00 ч. в стаята, където съответният клас има първи час. Останалите ученици, които не са подали декларация за съгласие, ще се обучават синхронно от разстояние в електронна среда. Седмичното разписание за 4 януари е като в дните на тестване. Допълнителна информация може да получите от класните си ръководители.
Пожелавам на вас и на любимите ви хора здраве, благоденствие, успехи във всички начинания и нови предизвикателства през 2022 година!

инж. Диана Иванова
Директор на Професионална гимназия по облекло
„Недка Иван Лазарова“ – Русе