Craft 4.0

Categories:блог
Стефка Мънгова

Ученици от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе участваха на 22 декември 2021 г. в зала „Добродетел“ в лекция-дискусия на тема „Craft 4.0 – Подсилване на потенциала на творческите индустрии и занаятчийството“, организирана от Бизнес иновационен център ИНОБРИДЖ.

Целта на срещата бе бъдещите специалисти в сферата на модата и стайлинга да подобрят цифровите си компетенции в сектора на леката промишленост и услугите за личността, както и да развият умения за проектиране и разработване на продукти в подкрепа на професионалното им ориентиране и кариерно развитие. Срещата завърши с идеи за бъдещи съвместни инициативи чрез STEM-методите в „Център за технологии в креативните индустрии“ в Модното училище на Русе.