Grand Prix за социално предприемачество

Categories:блог
Стефка Мънгова

Отбор по социално предприемачество от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе взе участие в онлайн състезание на тема „Предизвикателства пред социалното взаимодействие и човешките права в навечерието на Коледа“ на 17 декември 2021 г. Инициативата е организирана от катедра „Мениджмънт и социални дейности“, към Факултет „Бизнес и мениджмънт“ на Русенски университет „Ангел Кънчев“.
Екипът на Стела Георгиева, Елис Шакирова, Златомира Маринова от специалност „Моден дизайн“, Силвия Миткова от специалност „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“ – дуална форма на обучение и Михаела Миткова от специалност „Организация и технология на фризьорските услуги“ заслужено обраха овациите на журито и спечелиха „Grand Prix” в състезанието по социално предприемачество сред 13 отбора от русенските училища.
Проектът им представлява впечатляваща синергия между съхраняването на традициите и STEAM технологиите, в условията на пандемия и принципите на кръговата икономика и устойчивото развитие. Учениците демонстрираха завидни умения по публична реч, управление на времето и работа в екип.
За успешното представяне на момичетата от 11 и 12 клас поздравления и за техните учители, които ги подготвиха и мотивираха по време на състезането – Свилен Иванов, Веселина Стефанова, Милена Тодорова и Чавдар Георгиев.
Поздравления за достойната оценка на Нашите момичета на състезанието по социално предприемачество!