ВАЖНО!!! Уважаеми родители и ученици,

Categories:блог
Стефка Мънгова

Във връзка със заповед №РД09-4982/14.12.2021 г. на министъра на образованието и науката и заповед №01-264/14.12.2021 г. на Директора, ви уведомявам, че от сряда, 15.12.2021 г., се възстановява присъственият учебен процес за учениците от IХ б, Х а, Х б, Х в, ХI а и ХII а класове, които имат подадени декларации от родителите, че са съгласни децата им да бъдат тествани с неинвазивни бързи антигенни тестове или имат валиден документ за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или отрицателен резултат от лабораторно изследване.
Учениците се изследват в сряда, 15 декември от 7.40 до 8.00 часа, не приемали храна, вода и напитки поне 30 минути преди това. Всеки ученик се тества сам. Тестването ще е веднъж седмично, в ден понеделник или първия ден за включване в присъствен учебен процес, при спазване на всички противоепидемични мерки. Изследването на ученици със специални образователни потребности се извършва в домашни условия в съответните дни.
Учениците от IХ б, Х а, Х б, Х в, ХI а и ХII а класове, които не са дали съгласие за тестване, се обучават синхронно от разстояние в електронна среда.
Бъдете активни в учебния процес и отговорни към здравето си!

ИНЖ. ДИАНА ИВАНОВА
Директор на Професионална гимназия по облекло
„Недка Иван Лазарова“ – гр. Русе