„Корпоративна социална отговорност и етика в образованието“

Categories:блог
Стефка Мънгова

Инж. Диана Иванова – Директор на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе и педагогически специалисти взеха участие на 9 декември 2021 г. в работна среща на тема „Корпоративна социална отговорност и етика в образованието“.

Събитието, организирано от Русенска стопанска камара, има за цел да мотивира образователните институции в града да въведат корпоративната социална отговорност в своята дейност. Инициативата предостави възможност за среща с представители на бизнеса и обмен на опит във връзка с предоставяне на реална работна среда във фирмите за практика на учениците.