В часовете по практика – оригинални идеи на учениците от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе за най-пищно украсения празник – Коледа

Categories:блог
Стефка Мънгова