ВАЖНО!!!

Categories:блог
Стефка Мънгова

Уважаеми родители и ученици,
Във връзка с новите указания от РУО – Русе и съгласно заповед № РД09-4813/03.12.2021 г. и заповед № РД09-4814/03.12.2021 г. на Министъра на образованието и науката, ви уведомявам, че от понеделник, 06.12.2021 г., се възстановява присъствения учебен процес за учениците, които имат подадени декларации от родителите, че са съгласни децата им да бъдат тествани с неинвазивни бързи антигенни тестове или имат валиден документ за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или отрицателен резултат от лабораторно изследване в класовете от екипи.
Учениците започват тестването в 8.00 часа в понеделник – 06.12.2021 г. , не приемали храна, вода и напитки поне 30 минути преди това. Учителите по заповед № 01-236/04.12.2021 г. за сформиране на екипи, вземат тестовете от стаята на заместник-директорите и ги раздават на учениците. Всеки ученик се тества сам. Тестването ще е веднъж седмично, в ден понеделник или първия ден за включване в присъствен учебен процес, при спазване на всички противоепидемични мерки. Изследването на ученици със специални образователни потребности се извършва в домашни условия в съответните дни.