Световна седмица на предприемачеството

Categories:блог
Стефка Мънгова

Ученици от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – гр. Русе отбелязват Световната седмица на предприемачеството с демонстрация в модерния училищен „Център за технологии в креативните индустрии“. На тема „STEM и възможностите за реализация в креативната индустрия“, гост лектори и преподаватели споделиха с учениците концепции за кариерно развитие и предприемаческо мислене. Възпитаниците на гимназията имат възможност да се докоснат до идеите за инициативност и предприемачески дух.
Кампанията се провежда за тринадесета поредна година под егидата на организация „Джуниър Ачийвмънт България“. Развила се е през годините от инициатива, която вдъхновява младите хора, до събитие, в което се включват предприемачи, инвеститори, политици и обществени структури, които заедно допринасят за растежа на икономиката и културата на различните страни. В световен мащаб над 180 държави и близо 30 милиона души са взели участие в Световната седмица на предприемачеството само през 2020г.