Граждани с позиция

Categories:блог
Стефка Мънгова

Веселина Димитрова, 10. клас в специалност „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“, Патрисия Андреева и Антония Радославова, 10. клас – специалност „Организация и технология на фризьорските услуги“ и Златомира Маринова, 12. клас в специалност „Моден дизайн“ от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе, участваха в конкурс за литературно творчество (поезия и проза) на Окръжен съд – Русе. Инициативата бе в рамките на традиционния Ден на отворените врати на Съда, в края на месец октомври 2021 г., на тема „Право и справедливост”.
С идеите си младите граждани впечатлиха Окръжен съд – Русе и бяха удостоени с грамоти за участие, както и предметни награди.


„Аз съм горда, че съм свободна и имам права. Аз съм свободна и имам право да изразя своето мнение, възглед но по начин, с който бих била толерантна. В днешно време, в по-голямата част от времето, приемаме повечето неща като даденост. Трябва да ценим не само материалното, но и това което не е нематериално. Пример мога да дам с това, че преди момичетата са нямали право на образование, да ходят на училище. Професионална гимназия по облекло “Недка Иван Лазарова” – Русе е основана по време на българското Възраждане чрез дарение на прогресивни българи, за да може и момичетата да получават образование и да имат занаят.“

Патрисия Андреева, 10.в клас

„Всички хора и граждани трябва да имат правото на свобода да изразяват себе си, да избират и да бъдат избрани. Нужно е всеки човек да изразява емоциите си, да преследва мечтите си и да ги реализира да има правото на глас. Трябва да няма дискриминация над хората, да не се делят по раси, пол.“

Златомира Маринова, 12.а клас

„Без справедливостта моралът, законите и мирното общество няма да имат никаква стойност. Правата на всеки един човек се определят от Конституцията на държавата, в нея ясно са описани правата и наказанията на всеки един гражданин. Законите са написани, за да се спазват, в тях има голям смисъл за мирното общество.“

Веселина Димитрова, 10.б клас

„Всичко зависи от нас самите! И както казва Имануел Кант: “Ако загине справедливостта, човешкият живот няма да има вече никаква стойност.” Нека бъдем справедливи помежду си!“

Антония Радославова, 10.в клас

С благодарност към Окръжен съд – Русе за предоставената трибуна нашите ученици да изразят гражданската си позиция!
Заедно можем повече, в името на младите хора на Русе!