Онлайн помагало по Проект на МОН „Подкрепа за дуалната система на обучение“

Categories:блог
Стефка Мънгова

Екип от педагогически специалисти в Професионалната гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе под ръководството на Директора инж. Диана Иванова, дигитализира учебното съдържание по учебния предмет „Процеси и машини в шевната промишленост“. Вдъхновението за осъвременяване на образованието е в подкрепа на обучението от разстояние в електронна среда. Поради Ковид кризата живото общуване между ученици и учители в класната стая рязко бе заменено с дистанционно. Провеждането на практическите часове е трудно приложимо, заради спецификата на професионалната подготовка.
Под формата на онлайн помагало, учителите предоставят учебния материал нагледно и интересно, използвайки съвременна техника в новосъздадения в гимназията модерен STEM-център.
Наръчникът включва видео уроци, които демонстрират на практика начините, по които се правят различни видове шевове.
В онлайн помагалото са включени също алгоритми и презентации с практически задачи. Това помага на учениците да творят самостоятелно или в екип, с креативен поглед към сферата на модния дизайн.
Помагалото бе одобрено и изготвено от авторския екип в рамките на Проекта на МОН „Подкрепа за дуалната система на обучение“, по който гимназията реализира успешно редица дейности.
Прилагането на дуалното обучение е с традиции в училището и добър пример за необходимостта от тясна обвързаност между образователната система и реалните потребности на бизнеса.