Международен ден на толерантността

Categories:блог
Стефка Мънгова

Учениците от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе отбелязват Международния ден на толерантността – 16 ноември.
Празникът напомня на гимназистите, че толерантност означава уважение, приемане и разбиране на богатото многообразие от култури в нашия свят.
С онлайн материали, презентации и обмен на позитивни мисли, посланията са да бъдем толерантни към всички форми на самоизява и проява на човешката индивидуалност, защото:

Всеки човек е единствен и неповторим.

Появил се е на този свят, за да изпълни дадена мисия.

Между нас трябва да цари уважение.

Заедно можем да живеем в мир и разбирателство.

Независимо от цвета на кожата и етноса, можем да бъдем добри приятели, защото Приятелството е като дъгa…