Хоспитиране в ПГО „Недка Иван Лазарова“ с обучаеми от Център Продължаващо Обучение към Русенски университет „Ангел Кънчев“

Categories:блог
Стефка Мънгова

Искрено благодаря на директорката, г-жа Дияна Иванова, и на колегите преподаватели за професионализма и колегиалното отношение към нас! Винаги са ни помагали, съдействали и подкрепяли! БЛАГОДАРЯ! Успех на колегите, специализанти, на текущата и стажантска практика, които няма да имат проблем, напротив и то защото ще са менторирани от едни от най-добрите учители не само в гимназията, но и в града! Трудностите не ни спират, правят ни по-силни!

С искрено и дълбоко уважение: проф. д.н. Юлия Дончева