Уважаеми ученици и родители,

Categories:блог
Стефка Мънгова

Уведомявам ви, че във връзка с писмо на Началника на РУО – Русе от 29.10.2021 г., в изпълнение на т. 3 от заповед № РД09-3596/20.10.2021 г. на министъра на образованието и науката и във връзка с достигната висока заболеваемост на територията на Община Русе, считано от 1 ноември 2021г., понеделник до второ нареждане, в Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе се преустановява присъственият учебен процес за учениците от VIII до XII клас.

Всички ученици, считано от 2 ноември 2021г., вторник, трябва активно да се включват синхронно в обучението от разстояние в електронна среда /ОРЕС/, по действащото седмично разписание и по часови график, който ще получите от класните си ръководители.
При необходимост от техника за обезпечаване на учебния процес, моля да се обърнете към класния ръководител.
Моля спазвайте всички противоепидемични мерки!
Пазете себе си и здравето на своите близки!

С пожелания за здраве!

ИНЖ. ДИАНА ИВАНОВА
Директор на Професионална гимназия по облекло
„Недка Иван Лазарова” – Русе