Уважаеми ученици,

Categories:блог
Стефка Мънгова

Уведомявам ви, че на основание заповед на Министъра на образованието и науката дните от 30.10.2021 г. до 01.11.2021 г. включително (събота – понеделник) са есенна ваканция.
Учебните занятия ще продължат на 02.11.2021 г. (вторник) по действащото седмично разписание за първи учебен срок.
Напомням на всички ученици за създадената организация за обучение от разстояние в електронна среда /ОРЕС/ и присъствено в Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе на ротационен принцип за периода от 27.10.2021 г. до 09.11.2021 г. вкл., както следва:

1. за периода от 27.10.2021 г. до 03.11.2021 г. вкл:

паралелки в ОРЕС – всички VIII-ми, XI-ти и XII-ти класове;

паралелки в присъствено обучение – всички IX-ти и X-ти класове.

2. за периода от 04.11.2021 г. до 09.11.2021 г. вкл:

паралелки в ОРЕС – всички IX-ти и X-ти класове;

паралелки в присъствено обучение – всички VIII-ми, XI-ти и XII-ти класове.

Ръководството на гимназията поздравява вас и вашите учители с официалния празник на Република България – 1 ноември – Ден на народните будители, ознаменуващ делото на българските просветители, празник и на съвременните учители – възродители и продължители на знанието за националната история и книжнина.

С уважение,

ИНЖ. ДИАНА ИВАНОВА
Директор на Професионална гимназия по облекло
„Недка Иван Лазарова” – Русе