Значима дата в историята на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе

Categories:блог
Стефка Мънгова

На 28 октомври 1895 г. Русенски общински вестникъ публикува обявление на Женско благотворително дружество „Добродетел“, че открива в град Русе училище за кроене и шиене на горни дрехи.
В продължение на няколко години, Стоянка Доганова – председателка на дружеството живее с голямата идея в Русе да има държавно професионално девическо училище, което да дава на младите момичета умения, които ще са им необходими като бъдещи домакини, съпруги и майки. Тя знае, че в чужбина отдавна съществуват такива училища, които дават на младата жена възможност за професионална реализация, изявявайки се като пълноценна личност в социалната сфера.
Дружественото настоятелство дава обширно изложение до новооткритото през 1895 година Министерство на търговията и земеделието. В него се иска разрешение да отвори в Русе частно училище и за целта е осигурило необходимото помещение, учебен инвентар и учители по специални предмети.
Рождената дата на Женското професионално училище става 1 ноември 1895 година, когато тържествено е открита учебната година.

  • С благодарност за предоставените снимки от г-жа Толя Чорбаджиева, Държавен архив – Русе!