Уважаеми ученици и родители,

Categories:блог
Стефка Мънгова

Уведомявам ви, че в изпълнение на т. 4 от заповед № РД09-3596/20.10.2021 г. на министъра на образованието и науката е създадена следната организация за обучение от разстояние в електронна среда /ОРЕС/ в Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе:

1. За периода от 27.10.2021 г. до 03.11.2021 г. вкл:

– паралелки в ОРЕС – всички VIII-ми, XI-ти и XII-ти класове;

– паралелки в присъствено обучение – всички IX-ти и X-ти класове.

2. За периода от 04.11.2021 г. до 09.11.2021 г. вкл:

– паралелки в ОРЕС – всички IX-ти и X-ти класове

– паралелки в присъствено обучение – всички VIII-ми, XI-ти и XII-ти класове

Надяваме се на активното включване на всички ученици синхронно в ОРЕС, по действащото седмично разписание и по часови график, който ще получите от класните си ръководители. При необходимост от техника за обезпечаване на учебния процес, моля да се обърнете към класния ръководител. Бъдете здрави и отговорни!

ИНЖ. ДИАНА ИВАНОВА Директор на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова” – Русе