Националната конференция „Добри практики в професионалното обучение“

Categories:блог
Стефка Мънгова

Инж. Диана Иванова – Директор на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе участва на 21 октомври 2021 г. в Националната конференция „Добри практики в професионалното обучение“, проведена от НАПОО. В онлайн формат бе представен опитът на 17 центъра за професионално обучение, техните курсисти и партньори – Министерство на труда и социалната политика, Агенция по заетостта, работодатели и др.
Центърът за професионално обучение към Сдружение „Регионален център за подготовка на кадри за шивашката и кожарската промишленост в Северен Централен планов район“, позициониран на територията на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе бе отличен за споделената добра практика.
На 15 октомври 2021 г. в училището по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“ бе открит официално иновативен „Център за технологии в креативните индустрии“. Модерно оборудваните виртуални лаборатории с работни станции за 3D моделиране чрез стереоскопична проекция, 3D прототипиране, 3D принтер, програмен продукт CAD/CАМ и др. се използват за провеждането на курсовете в Центъра за професионално обучение. Високите технологични възможности повишават атрактивността и качеството на професионалното обучение на възрастни в контекста на Национална програма „Учене през целия живот“.