Уважаеми ученици и родители,

Categories:блог
Стефка Мънгова

Уведомяваме Ви, че от 22 до 29.10.2021 г. вкл. VIII „а“ клас, специалност „Моден дизайн“ е в карантина и преминава в обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС).
Надяваме се на отговорното включване на всички ученици от паралелката, синхронно във Виртуалната класна стая на Школо, по действащото седмично разписание.
При необходимост от техника за обезпечаване на учебния процес, моля да се обърнете към класния ръководител.
Бъдете здрави!

инж. Диана Иванова – директор на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе