Европейски ден за борба с трафика на хора

Categories:блог
Стефка Мънгова

Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе, традиционно ангажирана с обществено значими теми, отбелязва Европейския ден за борба с трафика на хора с информационни материали в Часа на класа.
Тази година Националната кампания стартира на 18-ти октомври под наслов „Не залагай съдбата си на карта“.
Популяризирането на инициативата и в училище, цели повишаване на информираността на подрастващите по различните аспекти на трафика на хора, рисковите групи, методите за въвличане в престъпни мрежи, както и разпознаването и подпомагането на жертвите на сексуална експлоатация.
Често хора, водени от мечтите си за по-добър живот за тях и семействата им, избират да рискуват, за да създадат кариера.
И тогава се сблъскват с насилието, терора, срама и страха.

Да бъдем информирани за рисковете! Да мислим и да преценяваме разумно!