Модерен „Център за технологии в креативните индустрии“ отваря врати в Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе

Categories:блог
Стефка Мънгова

В Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе на 15 октомври 2021 г., петък, от 14.00 ч. отваря врати модерно оборудван „Център за технологии в креативните индустрии“, изграден по Национална програма на МОН „Изграждане на училищна STEM среда“.

Официалното откриване ще бъде от д-р ик. н. Даниела Везиева – Министър на икономиката и д-р Мария Тодорова – Директор Дирекция „Професионално образование“ на МОН. Сред поканените официални лица са представители на Министерство на образованието, държавната и местната власт, РУО – Русе, водещи шивашки фирми от конфекционния бранш, културни и обществени организации, синдикатите и др.

В годината, в която Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе чества златните 125 години от създаването си, с откриването на Центъра се предоставя възможност на ученици и учители да учат и творят в учебна среда от ново поколение.

STEM центърът комбинира обучителни пространства и кабинети, оборудвани и обзаведени с функционална концепция от гледна точка на физическа среда, методи и форми на обучение, техника.

Обучението със софтуер и иновативни технологии, насочени към STEM дисциплините, насърчава екипната работа и ученето чрез практика. Оборудвана е виртуална лаборатория с работни станции за 3D моделиране чрез стереоскопична проекция. Работните станции работят в комбинация с програмен продукт CAD/CАМ, който се използва от учениците и учителите в гимназията при разработване и прототипиране на различни 3D модели и дизайни.

Промяната в технологичната учебна инфраструктура предоставя възможност за работа с различно учебно съдържание, насочено към проектно-базирани дейности.

Новият STEM център вече е място за учене чрез експерименти, откривателство, самостоятелно проучване, групови проекти, формиране на ключови професионални умения.