Крос-похoд „Русенско Поломие‘ 2021“

Categories:блог
Стефка Мънгова

Ученици от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе традиционно участваха в Крос-похoда „Русенско Поломие‘ 2021“ на 2-ри октомври. По покана на организаторите – Община Русе, Спортно дружество „Академик“ и Русенски университет, любителите на туризма преодоляха 10 км. трасе, включително с почистване на терените от битови отпадъци.
Маршрутът бе кръгов по поречието на реките Русенски Лом, Черни Лом и в малък участък Бели Лом със старт и финал Ивановски скални църкви.
Учениците получиха картосхема с информационно-образователен текст за Природен парк „Русенски Лом”.
Маршрутът, преминаващ също през живописни екопътеки в местностите Грамовец и Смесиците, бе преодолян с бавно, умерено или ускорено ходене, пробягване или с комбиниран ритъм на движение.
Крос-походът е част от събитията и дейностите през 2021 г. за отбелязване на 800-та годишнина от основаването на Ивановския скален манастир.