Интерактивните мултимедийни ресурси – работна среща в РУ „Ангел Кънчев“

Categories:блог
Стефка Мънгова

Инж. Диана Иванова – директор на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе участва в работна среща – семинар в Русенския университет „Ангел Кънчев“.
Директорите на училища от Русенския регион обсъдиха предимствата и недостатъците на хартиените и електронните книги и учебници.
Обучението постави акцент на интерактивните мултимедийни ресурси и използването на изкуствения интелект в учебния процес.