Categories:блог
Стефка Мънгова

Инж. Диана Иванова – Директор на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе участва на 11-12 септември 2021 г. в Деветата Национална конференция за глобално образование, организирана от Българската платформа за международно развитие. Тазгодишното събитие на тема „Образование за глобално гражданство в условията на Ковид-19. Общи хоризонти – различни реалности“ акцентира на образованието по време на пандемия. Продължават предизвикателствата в условията на КОВИД-19 – за ученици, родители и учители. Новата учебна година започва с приоритетни цели за устойчиво развитие – повишаване академичните резултати на учениците в новата онлайн реалност в училище; изграждане на младежите като успешни личности с лидерски умения.