Честит празник, българи!

Categories:блог
Стефка Мънгова

На 6 септември 1885 г. Източна Румелия отхвърля върховенството на султана и обявява, че се присъединява към Княжество България.

Това става след като Чардафон Велики и майор Данаил Николаев влизат с отрядите си в Пловдив, арестуват областния управител на Източна Румелия и се създава временно правителство.

Два дни по-късно княз Александър Първи Батенберг с манифест утвърждава присъединяването на областта и приема да бъде титулуван като княз на Северна и Южна България.

На това събитие България дължи и девиза, изписан над входа на Народното събрание: „Съединението прави силата“.