Успешно преминат етап от придобиване на средно образование

Categories:блог
Стефка Мънгова

На 26 юли 2021 г. учениците от 10-те класове в Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова” – Русе получиха официално удостоверенията си за завършен първи гимназиален етап. Успешно преминат етап от придобиването на средно образование!
Изявените ученици с високи образователни резултати и активност в извънкласни инициативи бяха отличени с грамоти и предметни награди.
В периода от 5. до 16. юли десетокласниците преминаха успешно производствена практика във водещи шивашки фирми и фризьорски и козметични салони. Възможността да се обучават в реална работна среда, с поглед към новите технологии в бизнеса, мотивира учениците към отговорност, трудови навици и работа в екип.
Усмихнато и ползотворно лято, момичета и момчета!