Педагогически специалисти участваха в обучение на тема „Нови методи за оценяване“ по Проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“

Categories:блог
Стефка Мънгова

Педагогически специалисти от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе участваха в обучение на тема „Нови методи за оценяване“ по Проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“. Теоретичните часове бяха проведени в Русенски университет „Ангел Кънчев“ с акцент върху иновационни методи и форми за оценяване и самооценяване, ролята на доцимологията като самостоятелно направление в дидактиката.

Практическото обучение бе организирано във водещо шивашко предприятие – партньор на гимназията при раелизиране на проектни дейности, както и при осъществяване на производствени практики и дуално обучение в реална работна среда.