Проект „Environment and You“ по програма „Еразъм+“

Categories:блог
Стефка Мънгова

На 9 юли Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе бе домакин на инициатива по Проект „Environment and You“ по програма „Еразъм+“ с партньор Русенска стопанска камара. Участниците в проекта запознаха връстниците си от гимназията с възможностите, които „Еразъм+“ предлага за развитието на младите хора, както и обмениха идеи за начините, по които всеки може да се включи в дейности по опазването на околната среда. Всички ученици общуваха помежду си на английски и на български, като заедно установиха, че за да си добронамерен и да намериш приятели, понякога дори не са необходими думи.