Categories:блог
Стефка Мънгова

Педагогически специалисти от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе участваха от 5 до 7 юли 2021 г. в семинар на тема „Обучение за разработване на учебна документация“ в рамките на Проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“. Теоретичните часове, организирани от ЦПО към Русенски университет „Ангел Кънчев“ бяха с акцент върху основни нормативни документи, уреждащи организирането и функционирането на дуалната система на обучение, роля и отговорности на институциите.
Практическото обучение бе проведено в партнираща фирма – модел за сътрудничество „професионална гимназия – предприятие“.