Участие в конкурс под наслов „Открийте Дунав“

Categories:блог
Стефка Мънгова

Ученици от 9в клас в Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе – Андрея Йорданова, Антония Николова, Величка Юлиянова и Иванина Илиева изработиха арт инсталация с естествени материали, събрани от Дунавския бряг. Момичетата от специалност „Организация и технология на фризьорските услуги“ участват с проекта в конкурс за деца от Дунавския регион под наслов „Открийте Дунав“, обявен от Басейнова дирекция „Дунавски регион“. Инициативата е във връзка с отбелязване на 29 юни – Ден на р. Дунав.

Успех, момичета!