Уважаеми ученици и родители,

Categories:блог
Стефка Мънгова

Във връзка с предоставяне на възможност на учениците от Х клас да се запознаят със сканираните си индивидуални писмени работи от НВО по БЕЛ и Математика, може да се запознаете с реда и условията, определени в Заповед № РД 03-302/28.06.2021г. на началника на Регионално управление на образованието – Русе.